Be yourself a rock star! / Esi pats sev rokzvaigzne!

27th Jul 2021

Be yourself a rock star! / Esi pats sev rokzvaigzne!

Self-confidence is a person's inner sense of how good and valuable he is. High self-confidence can be described as an individual's ability to be self-reliant, self-satisfied and self-respecting, despite his or her weaknesses and shortcomings. 
Rock star is inside each of us. You already are that to someone in this world. Dare to be like that!

Pašapziņa ir cilvēka iekšējā izjūta par to, cik viņš ir labs un vērtīgs. Augstu pašapziņu var raksturot kā indivīda spēju paļauties uz sevi, būt ar sevi apmierinātam un cienīt sevi, par spīti savām vājībām un trūkumiem. 
Rokzvaigzne ir ikvienā no mums. Arī tu kādam šajā pasaulē tāds jau esi. Uzdrošinies!