DARK SIDE OF THE MOON

11th Jun 2021

DARK SIDE OF THE MOON

INVISIBLE SIDE OF THE MOON. 
Looking at the moon, you will surely see the familiar spots and shadows on its surface. Our ancestors saw exactly the same month after sunset many thousands of years ago. But what does the far, invisible side of the moon look like?

DARK SIDE OF THE MOON 
This album is one of Pink Floyd's most famous albums, has sold countless millions of copies and has been at the top of Billboard's bestsellers longer than any other album. Its recording techniques were extremely innovative, the thematic cohesion and mood of the recording were phenomenal. All that can be said in this album is a reflection of the inner world of a traumatized person, which reaches its absolute culmination in "Eclipse", which fully reproduces the lunar eclipse.MĒNESS NEREDZAMĀ PUSE.
Veroties uz Mēnesi, tu noteikti redzi jau ierastus pleķus un ēnas uz tā virsmas. Tieši tādu pašu Mēnesi pēc saulrieta redzēja arī mūsu senči pirms daudziem tūkstošiem gadu. Bet kāda gan izskatās Mēness tālā, acij neredzamā puse?

DARK SIDE OF THE MOON
Šis disks ir viens no pazīstamākajiem Pink Floyd albumiem, tas pārdots neskaitāmos miljonos eksemplāru, Billboard pārdotāko ierakstu topā tas turējies ilgāk nekā jebkurš cits ieraksts vispār. Tā ierakstīšanas tehnoloģijas bija ekstrēmi inovatīvas, ieraksta tematiskā vienotība un noskaņa - fenomenālas. Viss šis albums varētu teikt, ka ir traumēta cilvēka iekšējās pasaules atspoguļojums, kas savu absolūto kulmināciju sasniedz ar mēness aptumsumu pilnībā atveidojošo "Eclipse".