Deep Lilla

20th Jan 2021

Deep Lilla

I've translated into Latvian the name of one old, famous and still relevant rock band. Here's what came out. 
In turn, respecting the opinion of a rather well-known Latvian group (Dziļi Violets), I replaced the word VIOLETS with LILLA.

Iztulkoju latviski vienas senas, slavenas un joprojām aktuālas rokgrupas nosaukumu. Lūk, kas sanāca.
Savukārt, respektējot kādas diezgan pazīstamas latviešu grupas viedokli, vārds VIOLETS tika aizstāts ar LILLĀ.