HELLS ANGELS

22nd Sep 2021

HELLS ANGELS

It's very personal. 
My cousins - Austris and Viesturs Bergmanis. To begin with, both of them at one time had a pretty serious impact on my musical tastes.
Austris made electric guitars and all kinds of electronic devices in the 70s. But his great passion was motorcycles. The chopper created by Austris was famous all over Riga at that time.
Viesturs (RIP) was an artist. His drawings and cartoons have served me as a source of inspiration and examples for many years.
Today, Austris's granddaughter Elisabeth Moore https://www.instagram.com/emoore_art/ found an old drawing by Viesturs, which was even printed on shirts in the 70s, and redrawn it, adding a little of her own style.
For my part, I asked her permission to place this drawing on my products. A here's the result.Šis būs dziļi personiski.

Mani brālēni - Austris un Viesturs Bergmaņi... Sākšu ar to, ka viņi abi savulaik ir diezgan nopietni ietekmējuši manu muzikālo gaumi.
Austris 70-tajos taisīja elektriskās ģitāras un vēl visādas elektroniskas ietaises. Taču viņa lielā aizraušanās bija moči. Austra būvētais čoperis tolaik bija slavens visā Rīgā. Mocis, starp citu, ir darba kārtībā vēl šodien, savulaik pat pabijis Auto Exotica izstādē.
Viesturs (RIP) savukārt bija mākslinieks. Viņa zīmējumi un karikatūras daudzus gadus man kalpoja kā inspirācija un paraugs, kam līdzināties.
Šobrīd Austra mazmeita Elizabete Moore https://www.instagram.com/emoore_art/, atradusi vecu Viestura zīmējumu, kurš 70-tajos tika drukāts uz t-krekliem, un pārzīmējusi to, pievienojot nedaudz arī sava stila.
Savukārt es iedomājos palūgt viņas atļauju šo zīmējumu izvietot uz saviem produktiem. Atļauju saņēmu, un lūk ir rezultāts.

https://innes.design/collections/hells-angels/