​JAUTRAIS PĀRĪTIS.

21st May 2022

​JAUTRAIS PĀRĪTIS.

LV    

Pagājušā gadsimta 50. gados Rīgas Porcelāna fabrikā tika izgatavotas dažādas porcelāna figūriņas. Daudziem tās saistās ar atmiņām no pagājušajiem laikiem. Nostaļģija. Statuetes ir iecienītas arī kolekcionāru vidū. 

Mēs esam izveidojuši jaunu dizainu apģērbu apdrukai izmantojot vienas no visbiežāk sastopamajām statuetēm – Tautas deja (pāris), porcelāns, Rīga (Latvija), PSRS, Rīgas porcelāna rūpnīca, modeļa autors - Leja Novožeņeca.

Lai gan biežāk sastopamas bija figūriņas ar tautumeitu sarkanos svārkos, mēs izmantojām tautumeitu melnajos svārkos, kas ir salīdzinoši lielāks retums.

Rīgas porcelāna rūpnīcas vēsture ir saistīta ar diviem uzņēmumiem – Kuzņecova fabriku un Jesena uzņēmumu. Tiem bija dažādi īpašnieki un dažāda vēsture līdz pat 1963. gadam, kad abas fabrikas apvienoja vienā. Apvienoto uzņēmumu nosauca par "Rīgas porcelāna un fajansa rūpnīcu".
No 1991. gada tie atkal bija divi dažādi uzņēmumi - A/S „Rīgas porcelāns”un SIA “Jesena porcelāns”. Diemžēl abi uzņēmumi pastāvēja visai neilgi... 1997. gadā A/S "Rīgas porcelāns" bankrotē, bet SIA “Jesena porcelāns” izbeidz savu darbību 2003 gadā.

____

EN    

In the 1950s, various porcelain figurines were made in the Riga Porcelain Factory. For many, they are associated with memories from the past. Nostalgia. Statuettes are also popular with collectors. 

We have created a new design for printing apparel using one of the most common statuettes - Folk Dance (couple), porcelain, Riga (Latvia), USSR, Riga Porcelain Factory, model author - Leja Novozeneca.

Although figurines with a girl in a red skirt were more common, we used a girl in a black skirt, which relatively is a rarity.

The history of the Riga porcelain factory is connected with two companies - the Kuznetsov factory and the Jessen company. They had different owners and different histories until 1963, when the two factories merged into one. The new company was named "Riga Porcelain and Faience Factory".
From 1991, they were again two different companies - A/S "Rīgas porcelāns" and SIA "Jesena porcelāns". Unfortunately, both companies existed for a short time ... In 1997, A/S "Rīgas porcelāns" went bankrupt, but SIA "Jesena porcelāns" ceased operations in 2003.