KALSARIKÄNNIT

11th Feb 2021

KALSARIKÄNNIT

At a time, when all kinds of gatherings and parties, cafes and bars are closed, there is nothing left but to have fun in your own home alone.
What amazing opportunities sometimes hide different languages! In Finnish, for example, there is a word that perfectly describes this situation. KALSARIKÄNNIT - the feeling when you get drunk at home alone in lingerie - without going out.

Laikā, kad aizliegta visa veida pulcēšanās un ballītes, kafejnīcas un bāri ir ciet, nekas cits neatliek, kā izklaidēties savās mājās vienam pašam.
Cik apbrīnojamas iespējas reizēm slēpj dažādas valodas! Somu valodā, piemēram, ir vārds, kas lieliski apraksta šo situāciju. KALSARIKÄNNIT - sajūta, kad tu piedzeries mājās viens pats apakšveļā - bez nodoma iziet ārā.