Latviešu kino citāti.

13th Nov 2021

Latviešu kino citāti.

Latviešu kino var vai nu patikt vai nepatikt, bet tas ir un paliek unikāls. Daudziem latviešu filmas ir neatņemama atmiņu sastāvdaļa. Filmas paliek atmiņā ar savu sižetu, labo aktieru tēlojumu, mūziku –un arī ar tekstiem. Nereti filmu citāti paliek par tādām spārnotām frāzēm, ko lieto ikdienā, aizmirstot, no kurienes tie ir.

https://innes.design/collections/movie-quotes/