nau.

6th Oct 2021

nau.

[LV] Latviešu leksikas kuplināšanā ievērojamu ieguldījumu ir devis lielākais latviešu dzejnieks Rainis. Jaunvārdu veidošana Rainim bija nepieciešama viņa literārajā darbībā, jo latviešu dzejas valoda tad vēl bija maz izkopta.
Ar Raini latviešu dzejas valodā ir ienākuši šādi seni vārdi:
mīla, vizma, dima, veldze, tāle, brīve, brīns, jums, dāsns, augsme, degsme, tversme, plūsma, pūsma, dvesma, spozme, smagme, sūrme, vēlme, atgaisma, atjaunotne, atspulgs, atvizma, ilgas, malds, riets, kaisle, augste, dzidre, skaidre, pārpilne, iznīce, saulvedis, septiņcirtis.
Mūsdienās nevienam latviešu dzejniekam nav iespējams iztikt bez Raiņa atdzīvinātajiem vai radītajiem vārdiem.
Tomēr man pirmais, kas nāk prātā, ir tas, ka viņš prievārdu NAV rakstīja kā NAU.
Šādu atmiņu iespaidā radījām jaunu un vienkāršu, bet elegantu dizainu saviem produktiem.

[EN] The greatest Latvian poet Rainis has made a significant contribution to the consolidation of the Latvian lexicon. The creation of new words was necessary for Rainis in his literary activity, because the Latvian poetic language was still not well developed at that time.
However, the first thing that comes to our mind is that he spelled the preposition NAV (Is Not [LV]) as NAU.
Under the influence of such memories, we created a new and simple but elegant design for our products.