​Vinyl is in fashion again!

3rd May 2021

​Vinyl is in fashion again!

Vinyl is in fashion again!
Fashion on vinyl records has returned, and there is no shortage of worshipers.
I remembered my childhood. The parents had records at home, mostly various record studio Melodija editions or Polish jazz recordings.
Later, interest and opportunities to get the records and start creating my own collection began to arise.
In the 1970s, however, this possibility was not too legal, to put it mildly. I had the opportunity to earn money by secretly trading Donald chews brought by a sailor and then buying records from the same sailor for the money earned.
Here I am trying to share musical influences that are important to me at different times. Kind of vinyl road posts, if it can be expressed.

Vinils atkal ir modē!

Mode uz vinila platēm ir atgriezusies, un tai netrūkst pielūdzēju.
Atcerējos savu bērnību. Vecākiem mājās bija plates, pārsvarā dažādi ierakstu studijas Melodija izdevumi vai poļu džeza ieraksti.
Vēlāk jau sāka rasties interese un iespējas pašam tikt pie skaņuplatēm un sākt veidot savu kolekciju.
70-tajos gados šis iespējas gan vairāk bija ne pārāk legālas, maigi sakot. Man bija iespēja nopelnīt naudu paslepus tirgojot jūrnieka atvestās Donald košļenes un pēc tam no tā paša jūrnieka par sapelnīto naudu iegādāties plates.
Mēģinu šādā veidā dalīties ar sev dažādos brīžos svarīgām muzikālajām ietekmēm. Tādi kā vinila ceļa stabi, ja tā var izteikties.