About Us

Sveiks! (English translation below)
Visi mani draugi zina manu aizraušanos ar mūziku. Nē. Es nespēlēju nevienu mūzikas instrumentu. Toties mana mūzikas ierakstu kolekcija, lai arī globālā mērogā nav pārāk liela, tomēr pārsniedz 1000 vienības CD un vinila formātā.
Kāda mūzika? Visdažādākā. Klasika, džezs, blūzs un pat popmūzika. Tomēr lielāko un galveno manas kolekcijas daļu veido smagā roka ieraksti.
Vēl viena mana lieta ir valoda. Pateicoties manai latviešu valodas skolotājai Rutai Rullei, joprojām valodu izmantoju ar cieņu visdažādākajos tās griezumos. Draugi zina, ka bieži pamanu kļūdas un nepareizības valodas lietošanā. It īpaši kaitina nevērība pret valodu no cilvēkiem, kuriem profesionāls instruments, darbarīks ir tieši valoda. Pateicoties šai manai īpašībai bieži ievēroju arī dažādus valodas knifus un kalmbūrus.
Trešais hobijs – ar prieku varu apgalvot – ir mana profesija. Esmu grafiskais dizaineris.
Gan arhitekta diploms, gan dizaina studijas un darbs vislieliskākajā komandā šo ir pārvērtis manas dzīves lielākajā hobijā.
Ideja izveidot pašam savu veikalu, apvienojot visus savus hobijus radās manai sievai Dainai. Viņa arī radīja šo veikalu, man atliek tikai rūpēties par tā vizuālo pusi un saturu.
Un vispār – mēs esam lieliska komanda – Daina, es un mūsu dēls Eduards. Labākās idejas mums rodas kopā – ģimenē.
Lieta, kas mums pašiem nes prieku.


img-4155-small.jpg

Novērtē un izvēlies, liec cilvēkiem uz tevi atskatīties!
Ar prieku – Alvis Inne un ģimene.

 

Cheers!
All my friends know my passion for music. No. I didn't play any musical instruments. On the other hand, my collection of music records, although not too large on a global scale, still contains more than 1000 items in CD and vinyl format.
What music? Various. Classical, jazz, blues and even pop music. However, in general and the main part of my collection are hard rock recordings.
Another thing I have is language. Thanks to my Latvian language teacher, I still use the language with respect in its various sections. Friends know that I often notice mistakes and inaccuracies in the use of language. It is especially annoying to neglect language from people for whom professional tools is exactly language. Due to this trait of mine, I often notice mistakes and puns in different languages.
My third hobby – I can say with pleasure – is my profession. I am a graphic designer.
Both my architect's diploma and my design studies and work in the greatest team can't been overestimated as the biggest hobby of my life.
The idea to create my own shop, combining all my hobbies, came to my wife Daina.
And in general – we are a great team – Daina, me and our son Eduards. The best ideas come to us together - in the family.
Daina created this store. All I have to do is take care of its visual side and content.
A thing that brings joy to us.

Appreciate and choose, make people look back on you!