Mēs būsim lieli...

5th Apr 2021

Mēs būsim lieli...

Mēs jūs piespiedīsim mīlēt Raini!

Dramaturgs Gunārs Priede lugu "Es jūs piespiedīšu mīlēt Raini" pabeidza 1973. gadā. Par pamatu lugas nosaukumam kļuva izteikums, kas piedēvēts kādai valdonīgai, taču talantīgai latviešu valodas un literatūras skolotājai.
Lugā Rainis simbolizē gan politisko varu, gan arī garīgo spēku un ētiskos ideālus, taču ikdienas dzīvē tie nereti rada duālas situācijas.

Savās dienasgrāmatās Rainis raksta, ka vēlas iegūt Nobela prēmiju, kļūt par pasaules literatūras vadošo garu, Eiropas valdnieku un Latvijas prezidentu. Viņam bija neremdināma, teju vājprātīga vēlme sasniegt vairāk par visiem.
Raini var mīlēt kā ideālu, sapni, kā kalna virsotni, uz kuru gribas tiekties. Un Raini var mīlēt kā sava gara attīstībai nepieciešamu vērtību.

Mēs būsim lieli...
Mēs maza cilts, mēs būsim lieli tik, cik mūsu griba. (Rainis)
Lielus vārdus lasot, biežāk iedomājamies lielas lietas – valdību, politiķus, budžetu, likumus, pasaules procesus. Tomēr šķiet, ka mūsu cilts lielums visstiprāk sakņojas katra viena Latvijas cilvēka lielumā – sirdī, domās, sapņos... Arī pavisam vienkāršās ikdienas lietās...